Dışa bağımlılığı doğalgaz bitirecek

 • 24
  AĞU
  5698 hit
  Dışa bağımlılığı doğalgaz bitirecek

   

   

   Ülkelerin kalkınmasında ve gelişmesinde enerji sektörünün payı çok büyüktür. Enerji olmadan insanların ihtiyacı karşılanamaz ve hayatın devam etmesi mümkün değildir. Tarihsel açıdan bakıldığında 1. Dünya Savaşı'ndan bu yana, dünyada yaşanan ekonomik ve siyasi krizlerin asıl sebebi enerjidir. Petrol ve doğalgazda lider olan ülkeler, rezervleri ve nakil güzergahlarını kontrol altında tutma istekleriyle, kendine bağımlı olan ülkelere adeta kafa tutmaktadır. Bu ülkelerin ekonomik liderliği elinde tutması bir yana, dış politikada üstünlük sağlama senaryoları ile girişimleri süregelmektedir. Öte yandan enerji politikaları ülkelerin birbirlerine olan bağımlılıklarını ve ilişkilerini de düzenlemektedir.
  Hatırlayacaksınız, Türkiye'nin Rusya ile yaşadığı uçak krizinin kısa sürede atlatılmasında Türk Akımı ile Akkuyu Nükleer Santrali projeleri etkili olmuştur.

  Bilindiği gibi ülkemizin dışa bağımlı olduğu en büyük alan enerji sektörüdür.
  OECD ülkeleri arasında en yüksek enerji talep eden ülkemiz, verilere göre %72,5 düzeyinde dış kaynaklı enerjiye bağımlıdır.
  Elektrik üretiminde ve birçok sanayi dalında doğalgaz kullanılması nedeniyle en çok kaynağa ihtiyaç duyulmaktadır. 2019'da Rusya'dan 44,9 milyar metreküp (yüzde 33,43 ithalat payı) doğalgaz ithal ettik.

  EKONOMİYE BÜYÜK KATKI
  Ülkemiz büyük gider kalemi olan ve katma değeri yüksek enerji ve teknoloji gibi alanlarda, kendi üretip dışa bağımlı olmayı ortadan kaldırdığı zaman, ekonomik büyüme hızlanacak.
  Çok şükür ki, doğalgazda büyük bir rezerv bulundu. Başkan Erdoğan'ın açıkladığı Karadeniz'de bulunan 320 milyar metreküp doğalgaz, ekonomimiz için önemli bir katkıdır. Keşfedilen rezerv ve devamı cari açık sorunumuzu kökten çözecektir. Uzmanlara göre, 8 yıl kullanılacak olan bu doğalgaz 2023'te tüketiciye ulaşacak. Ayrıca Akdeniz'deki sondaj çalışmaları sürüyor.
  Oradan da müjdeli haberlerin gelmesi yakındır. Bu gelişmeler hem halkımızı rahatlatacak hem de ülkemizin gelişmiş bir ülke statüsü kazanmasını hızlandıracaktır.İlaveten Türkiye'nin doğalgaz bakımından zengin olan doğu ile dünyanın en büyük ikinci doğalgaz pazarı olan kıta Avrupa'sı arasında yer almasından dolayı, doğalgaz geçişinde stratejik bir öneme sahip olması büyük avantajdır.

  Karadeniz'de doğalgazın bulunmasının verdiği iktisadi ve siyasi güç, dış politikada daha rahat davranmaya, kararlar alınırken "gebe kalmadan" hareket etmeye imkan sağlayacaktır.

  ÇOK ŞANSLI BİR ÜLKEYİZ
  Ülkemize baktığımızda 'ne kadar şanslıyız' diyebiliyoruz. Zengin maden rezervlerine ve yenilenebilir enerji kaynaklarına sahip olan, potansiyeli bizim kadar güçlü başka bir ülke yoktur. Örneğin dünya rezervlerinin %72'sini oluşturan bor madeni ve toryumu ile dünyaya kafa tutacak güce sahibiz. Bu madenlerin işlenmesi için çalışmalar yapılmaktadır. Her geçen gün hız kazanan Ar-Ge çalışmaları ile birkaç yıl içinde ülkemizin dönüm noktaları yaşayacağına inanıyorum. Türkiye'nin milli değerlerini ön plana çıkarmak ve dışa bağımlı olduğumuz alanları ortadan kaldırmak hepimizin ortak meselesidir.

  Ötekileştirmeden, siyasi ayrım yapmadan birlik beraberlik içinde olmak, bayrağımız için çalışmak ortak hedefimiz olmalıdır.

  Kaynak: Gonca Elibol Yeni Asır Köşe yazısı