Doğru yönetim modeli ile verimliliği garantileyin

 • 24
  ARA
  424 hit
  Doğru yönetim modeli ile verimliliği garantileyin

  Ekonominin sancılı geçtiği bazı dönemlerde iş dünyası gelecekten endişe duyabilir. Reel sektör zorlu piyasa koşullarından sıyrılmanın yöntemlerini ararken, devletimiz de bir dizi ekonomik paketleri devreye sokmaktadır. El birliği ile Türkiye ekonomisi, eskisinden çok daha güçlü bir döneme girecektir.
  Ekonomik risklerin yaşandığı ve işsizlikle mücadelenin yoğun olduğu dönemlerde, işverenlerin çalışanlarına daha çok sarılmaları ve çalışanlardan yüksek verim almaya odaklanmaları gerekmektedir.
  Çalışanların başarı odaklı olması ve verimliliğinin arttırılmasının en etkili yolu yönetim sistemlerinin doğru belirlenmesidir.
  Çalışan profiline göre, doğru yönetim modeli uygulamak işverenleri başarıya götürdüğü gibi verimlilik ve karlılığın da garantisidir.

  YAZILI HALE DÖNÜŞMELİ
  Doğru yönetim, işletmenin faaliyetlerinin belirli kurallar dahilinde yürütülmesini, tarafsızlık, doğruluk gibi temel değerlere bağlı hareket edilmesini gerektirir.
  Yönetimin, çalışanlardan beklentilerini, yetki ve sorumluluklarını tanımlaması çok önemlidir. Ayrıca firmanın prosedür, yönetmelik, yönerge ve uygulamalarının yazılı hale getirilerek çalışanlara tebliğ edilmesi ve sistemlerin kurumsal bir yapıya hale dönüştürülmesi gereklidir.
  Tüm bunlara ilave olarak, çalışana değerli olduğunun hissettirilmesi, fikir ve önerilerinin alınması gibi uygulamalar çalışma hayatında verimliliğin garantisini sağlar. Çünkü her insan değer görmek ister.
  İnsan Kaynağı Yönetim Uygulamaları olan bu konulara, ülkemizde daha fazla eğilim gösterilmesine ihtiyaç var.

  GÜLÜMSEME VE GÖZ TEMASI
  Yönetim Biçimleri araştırmalarına baktığımızda, ülkemizde baskıcı ve otoriter liderlik modellerinin ağır bastığını görüyoruz. 'Benmerkezci' bir yaklaşım, sürekli baskı ve stres ortamında verim ne kadar sağlanabilir... Ayrıca işyerinde çok önemli olan birkaç konu görmezden geliniyor, umursanmıyor. Gülümseme ve göz teması kurmak. Maalesef ki günümüz işyerlerinde birçok işveren ve yönetici çalışanına gülümsemiyor.
  Halbuki gülümseme en etkili ve en ucuz motivasyon şeklidir. Çalışanınızla iletişim kurmak pozitif etki için çok faydalıdır. Bir de göz teması meselesi var.
  Birçok çalışanın gözüne bakılmıyor. Göz teması kurmak her türlü olumsuzluğu önler. İllaki bir takım nedenlerden ötürü göz teması kuramayan yöneticiler varsa karşınızdakinin iki kaşının ortasına bakınız.
  Göz teması kuruyor algısı yaratır. Belirttiğim bu küçük öneriler işyerinde pozitif atmosfer için çok etkili yöntemlerdir.

  HEDEFLERE İNSANLA ULAŞILIR
  Eğer değişen dünyanın güçlü Türkiye'si olmak istiyorsak, uluslararası çapta marka olmuş dev kuruluşların yaptığı gibi katılımcı, dönüştürücü, güçlendirici ve hizmetkar liderlik modeline yönümüzü çevirmemiz ve profesyonelce davranmamız gerekiyor. Türkiye'nin enerjide, teknolojide, sağlıkta, savunma sanayinde, tarımda, ihracatta ve birçok alanda büyük hedefleri var. Bu hedeflere sadece insanla ulaşabiliriz. İnsan en önemli değerimizdir.
  Türkiye de kamu ve özel sektör çalışanlarını tüm süreçlere dahil ederek bir Kalite Çemberi oluşturursa, başarıdan başarıya koşan bir ülke konumuna ulaşırız. Ülkemiz Toplam Kalite anlayışını benimseyen bir yönetim anlayışı ile mevcut potansiyelinin gücünü daha artıracak ve ülkemiz daha güçlü bir ekonomiye kavuşacaktır.
  Türkiye, zor koşullar karşısında da "insana değer" yaklaşımı ile verimliği sağlayacak güçlü bir ülkedir.  

  Kaynak: Gonca Elibol Yeni Asır Köşe Yazısı