Eğitimle Altın Yakalılar Yetişiyor

 • 09
  EYL
  17934 hit
  Eğitimle Altın Yakalılar Yetişiyor

   

  İktisadi anlamda 'küreselleşme', dünyanın dengelerini baştan aşağı değiştirmiş ve sektörler yeniden inşa edilmiştir.
  Ticarette sınırlar kalkmış, ekonominin şekli revize olmuş, yeni pazarlar doğmuş, fikir alışverişi artmış ve özetle dünyada ortak bir bütünleşme süreci başlamıştır. Bu oluşumun en önemli faktörü şüphesiz "bilgi sermayesidir". Francis Bacon'ın dediği gibi "bilgi en büyük güçtür."

  İlkel toplumdan tarıma, tarımdan sanayiye, sanayiden bilgi toplumuna evrimleşmiş dünyada, bilgi sektörünün gücünü gözardı edemeyiz. Bilgi sermayesinin fiziksel sermayeyi geçtiği bu çağda, beşeri sermayeye yatırım yapan ülkeler zirvelerde yer almıştır. Dijital devrimle birlikte, gelecek çok farklı boyutlara ulaşacaktır. 'Aristo' adlı yapay zekanın fen sınavını geçtiği günümüzde, "yapay zekanın hayal kurabildiğini" de duymamız yakındır. Günümüzde işletmeler için tek başına maddi varlıklar yeterli gelmiyor. Mesela işletmenin varlık değeri bin dolarlarda olup, şirket değeri milyar dolar olan markalar görüyoruz.

  BİLGİ TEKNOLOJİSİ YATIRIMI
  21. yüzyılda yapılan ekonometrik araştırmalar, eğitimin ekonomiye doğrudan katkı sağladığını, direkt ilişkili olduğunu ortaya koydu. Ayrıca bilgi üreten ülkelerde, istihdamın büyük çoğunluğunun bilgi sektörüne kaydığı da bir gerçek. Bu gerçekleri fark eden ABD, Japonya ve Batı Avrupa ülkeleri yıllar önce bilgi teknolojilerine yatırım yaptılar.

  Dünyada bilgi üreten kişiler "altın yakalı" olarak tanımlanıyor. Gelişmiş ekonomiler siyasi, ekonomik uygulama ve politikalarını "altın yakalı" yaratmaya göre programlıyor. Çünkü altın yakalılar, entelektüel sermayeye sahip olan hammaddesi aklı ve bilgisi olan kişilerdir. Çağdaş, bilimsel, idealist, araştırmacı, sorgulayan ve yetkinliği gelişmiş bu kişiler ülkelerine ciddi kazanımlar sağlıyor. Uluslararası iş piyasası bu gençlerin peşinde. Tıpkı binlerce altın yakalı Türk'ün Silikon Vadisi'nde çalıştığı gibi...

  Ülkemizdeki milyonlarca genci altın yakalıya dönüştürebiliriz. Girişimci, özgüveni yüksek, bilginin sınırsızlığını keşfeden ve kitap okudukça kendini yetersiz gören meraklı gençler yetiştirebilirsek bunu başarabiliriz. Yani akademik ve sosyal yönü güçlü gençler. Bunun için kültürümüze has bir Türk-Eğitim Sistemi geliştirebiliriz. Öyle OECD ülkesiyiz diye PISA sınavlarına girip moral bozmak yerine kendi değerlerimize uygun bir model geliştirebiliriz.

  EĞİTİM BİR BÜTÜNDÜR
  Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un bilgi ve tecrübesi malum... Ancak yine de bir eğitmen ve bir anne olarak gözlemlediğim birkaç konuyu dile getirmek istiyorum: Kuşak farklarına göre yönetim anlayışının değiştiği günümüzde, nesli anlayan yetkin eğitimcilerin yetişmesi önemli bir etkendir. Eğitimin kalitesi öğretmende başlıyor. Ayrıca ders çalışma yöntemlerini bilmediği için sınavlarda başarısız olan binlerce öğrenci var. Ders çalışma teknikleri, öğrenmenin 4 ilkesi, Pomodoro tekniği gibi basit teknikler ile akademik başarı sağlanabilir. Öte yandan çocuğun bilimsel ve sosyal gelişimine katkı koyan kitaplar tavsiye edilebilir. Buna çok ihtiyaç var.

  Eğitimde güzeli model almak için farklı şehirlerde İl Milli Eğitim Müdürlükleri'nin uyguladığı örnek çalışmaların yaygınlaştırılması sağlanabilir. İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü'nün bugün, ana sınıfından liselere kadar tüm okullarda 'Orman' konulu dersi işlemesi buna iyi bir örnek. Çocuklara etik değerlerin, vicdanın, merhametin, iyiliğin bilim olduğunu anlatan dersler de anlatılmalı. Eğitim bir bütündür. İdealist ve vizyonist öğretmenlerin ışığında madenler cevhere dönüşebilir.

  Milli değerleri güçlendiren, kalkınmaya yol açan tek anahtar eğitimdir. Eğitime yapılan yatırım güçlü Türkiye'nin garantisidir.

  Kaynak: Gonca Elibol Yeni Asır Köşe yazısı