Etkili İletişim verimi arttırır

 • 01
  HAZ
  2619 hit
  Etkili İletişim verimi arttırır

   İletişimin iş ve sosyal hayatta önemi çok büyüktür. İletişim olmadan yaşam sürmez. İnsanı anlamakla iletişim başlar. İletişim derin bir olgudur. Bilimsel olarak geniş bir yelpazeye sahiptir. Bu yüzden yüzyıllardır bilim insanları araştırmalar yapmaktadır. İletişimin matematiksel olarak bir formülü yoktur. Çünkü temeli insandır ve insan değişken bir varlıktır.
  Fiziksel ve ruhsal değişime uğrayan insanların iletişimdeki rolleri, tutumları da değişir. Eğitim, iş hayatı, sosyal çevre, coğrafi koşullar, gelenekler ve kariyer beklentileri gibi pek çok faktör davranışlarımızı dolayısıyla iletişimi değiştirmektedir.
  Aslında iletişimin amacı anlaşabilmektir.
  Karşımızdaki kişinin penceresinden görebilmek, varsaymadan, önyargısız bir şekilde genelleme yapmadan yaklaşabilmek, objektif, pozitif, anlayışlı olabilmek hayatı daha güzel kılacaktır. İletişim sabır, emek ve özveri ister.

  KELEBEK ETKİSİ
  Ben çalışma hayatında iletişimi çok önemsiyorum. Çünkü iş hayatındaki başarı veya başarısızlık ülke ekonomisine zarar veriyor. İnsan davranışlarını sağlıklı yöneten şirketler ve ülkeler büyüyor. Hatta bunları analiz yapıyor, çıkan sonuca göre yönetim şeklini değiştiriyor. İş hayatında meydan gelen bir yanlış anlama büyük zararlara yol açıyor ve kelebek etkisi yaratıyor.
  Ayrıca etkili iletişim ile işyerinde huzur oluyor. Huzur ise odaklanma verimlilik, karlılık ve başarıya yol açar. İşyerlerinde sağlıklı iletişim olabilmesi için öncelikle belirsizliği ortadan kaldırmak gerekir.
  Çünkü belirsizliğin olduğu yerde, kişisel yorumlar devreye girer ve ardı ardına olumsuz ortamlar birbirini kovalar. İnsan Kaynakları birimi ve yöneticiler iş süreçlerine ilişkin sistem, standart ve kuralları belirlediğinde ahenk ve sağlıklı iletişim oluşur. Sadece işin yapılış şekli değil davranışlara yönelikte bir sistem oluşturulmalıdır.
  Mesela bir iletişim talimatı, sosyal medya kullanım talimatı vb...

  TAKIM ÇALIŞMASI
  Çalışma hayatında iletişime ilişkin pek çok sorunla karşılaşıyoruz. Eğitim verdiğim özel ve kamu kurumlarında birçok farklı hikayelere şahit oldum. Mesela kurumunda çalışan bir personel işyerine gelip giderken güvenlik departmanında çalışan kişiye 'günaydın' ve 'iyi akşamlar' diyormuş. Aradan üç gün geçince güvenlik personeli, kendisine selam veren kişiye "ben evliyim" diye haber göndermiş.
  Böyle trajikomik hikayeleri önlemenin yolu elbette oryantasyon eğitimleri ve işyeri kurallarıdır. Yine çalışma hayatında sıkça karşılaşılan bir sorun üsluptur.
  Çünkü Sadi Şirazi'nin dediği gibi "yanlış üslup doğru sözün celladıdır." Ne söylediğin değil nasıl söylediğin önemlidir. Etkili iletişimin olduğu bir işyerinin çalışanları birbirine bağlıdır, takım çalışması "biz" ruhu vardır. Çalışanlar işi ve işyerini sahiplenir. İç ve dış müşteri ile sağlıklı bilgi alışverişi gerçekleşir. Hatalar önlenir.
  Maliyet azalır. İnovatif gücü teşvik eder, çalışan inovatif çalışmalara imza atar.
  Yaratıcılık artar. Verim artar. Karlılık ve hizmet kalitesi yükselir.

  ETKİLİ İLETİŞİM BECERİLERİ
  Çevremizde nezaket sahibi olmak, etik değerlere sahip çıkmak, yardımsever olmak etkili iletişim kurmak toplum gözünde saygınlığı artırmaktadır. Bu yüzden A'dan Z'ye herkesin etkili iletişim becerileri konusunda kendini geliştirmesi önemlidir.
  İletişim, protokol kuralları ve zarafet konulu Pozitif Etki adlı 2. kitabımın, güncellenmiş ve genişletilmiş yeni baskısı için bugünlerde çalışmalar yapıyorum. Bu kapsamda araştırmalar yaparken İstanbul Üniversitesinin ortak ders olarak okutulan Etkili İletişim Becerileri dersinin e-kitabına rastladım. Bu kitapta İstanbul Üniversitesinin Pozitif Etki kitabımın kaynakçada belirttiklerini gördüm. Grurlandım, motive oldum. İstanbul Üniversitesinin kıymetli hocalarına, yönetimine ve rektörüne teşekkür ediyorum.