Halkın Beklentisi Sosyal Belediyecilik

 • 08
  NİS
  426 hit
  Halkın Beklentisi Sosyal Belediyecilik

   

  Günümüz konjonktüründe artık ülkelerin değil kentlerin önemi vurgulanmaktadır. Gelişmiş ülkelerde sosyal devlet metoduyla yerel yönetimlerin önemi artmıştır. Ülkemizde küresel rekabet ortamında değişen çağa ayak uydurmak, anayasa gerekliliği ve AB uyum sürecinde değişen mevzuatlar gereğince yerel yönetimler Sosyal Belediyecilik üzerine yoğunlaşıyor.

  31 Mart'ta seçilen belediye başkanlarının amaçlarını etkili ve verimli bir şekilde hayata geçirebilmesi için stratejik politikalar belirlemesi, işbirliği ve koordinasyon kurması önem arz etmektedir. Her toplum kendine has değerler taşıdığından özerk modeller geliştirmek gerekir.
  Yönetici için ekip ne kadar sağlam olursa başarı da o oranda artacaktır.

  EKİP FAKTÖRÜ ÖNEMLİ
  Ekip gerektiğinde belediye başkanını uyarmalı hatta her talimata 'evet' dememelidir.
  Liyakat sahibi kişilerin doğru görevlerde kullanılması, görev tanımlarının oluşturulması, iş analizlerinin yapılması, işin yönergelerinin ve prosedürlerin oluşturulması başarılı çalışmaları beraberinde getirecektir. Çalışanlarla birlikte ortak kararlarla hedefleri belirlemek, planlar yapmak, bütçeleme, hesaplama, istatistik, performans ve ürün değerlendirme sistemleri kurmak, geribildirim raporlanmasını istemek iş akış süreçlerinin doğru biçimlenmesine, kapasitenin ve hizmetin artmasına yol açacaktır. Yaptığı hizmetlerle markalaşan belediyeleri arttıracaktır.

  HALKIN BEKLENTİSİ
  Merkezden ve yerinden yönetim esasına göre kurgulanan yerel yönetimlerde halkın "daha iyi hayat standartlarına sahip olması" beklenmektedir. Sosyal belediye uygulamaları bunun önemli göstergesidir. Yerel yönetimlerin sosyal belediyecilik faaliyetleri sadece 5393 sayılı Belediye Kanunu değil anayasa, uluslararası sözleşmeler ve bunlara taalluk eden diğer birçok ek ve yönetmelikleri kapsamaktadır. Halk belediyeden ekonomik yatırımlar, iş imkanları, eğitim, teknoloji, kültürel faaliyetler kısacası refah seviyesinin yükselmesi için geniş çaplı çalışma alanları ile halkı ile ortak kararların alındığı konsey ve meclislerin kurulduğu yönetişim merkezleri beklemektedir.

  KADIN İSTİHDAMI
  Bence halkın en çok görmek istediği belediye başkanı "güvenilir, kendini hizmete adayan, her kesimce ulaşılabilir, şeffaf, her an hesap verebilir, dürüst" olan başkandır. Bu kriterler toplumda güvenin gelişmesi, sinerji ve iş birliğinin çoğalması, gönüllü faaliyetlerin artması gibi etkileri kapsayan sosyal bağlılığın anahtarı olacaktır. Belediyelerin başarısı "halkın mutluluğu ile orantılıdır." Mutluluğun ölçüldüğü anketler ile belediyelerin karnesini gösteren yönetim sistemleri oluşturulmalıdır. Bir kadın olarak Belediye Başkanlarından en büyük isteğim, "kadın çalışan sayılarının arttırılmasıdır." Kadınlardan daha çok istifade edilmelidir. Ayrıca ülkemizde seçilen kadın başkanlarımızı yürekten tebrik ediyor, yeni seçim döneminde kadın başkanların daha da çoğalmasını temenni ediyorum.

  Kaynak: Gonca Elibol Yeni Asır Köşe yazısı