İÇ GİRİŞİMCİLİK

 • 02
  EYL
  1068 hit
  İÇ GİRİŞİMCİLİK

   Şirket içinde "yaratıcılık" nasıl arttırılır? 

  Çalışanlara "kaynak sunmak ve fırsat tanımak" şirkete neler kazandırır?
  İnsan kaynağını doğru kullanarak “yenilikçi şirket” imacı nasıl kazanılır? 
  Bu soruların yanıtı, “İç Girişimcilik” kavramında yatıyor.
   Var olan bir organizasyonda girişimcilik faaliyetlerinde bulunabilme kabiliyeti, iç girişimcilik kavramıyla açıklanıyor.

  İç girişimcilik kavramı ilk kez 1976 yılında Norman Macrae'nin The Economist dergisinde yazmış olduğu bir makaleyle ortaya atıldı. Bu makalede Macrae, "geleceğin dinamik işletmelerinin kendi içlerinde alternatif yollar bularak, yeni bir şeyler yapmayı denemelerini" tavsiye ediyordu.

  Peki İç girişimciliğin temelinde neler vardır?
  •Özgürlük ve esneklik sağlamak,
  •Aktif davranmak,
  •Çalışanları girişimci gibi düşünmeye teşvik etmek,
  • Değer yaratmak,
  •İşe ve işyerine canlılık kazandırmak,
  • Risk almak .

  İç girişimci kendisini, şirketini ve dış müşterilerini memnun etmeye çalışır. 

  Temel motivasyon faktörleri açısından bakarsak, terfi ve güç yöneticiyi, özgürlük ise girişimciyi motive eden faktörlerdir.

  İç girişimci ise özgürlük ve işyerinin kaynaklarına sahip olmak ister. İç girişimciler fırsatları gören, piyasanın ve çevrenin farkında olan, karakteri güçlü, risk alabilen, organizasyon ve analiz yeteneği yüksek olan kişilerdir. Problemlere yenilikçi, yaratıcı bakış açısıyla yaklaşır ve değişiklikleri yönetme becerisine sahiptirler.
  İç girişimcilik ise işletme içindeki yaratıcı insanlara özgürlük ve kaynak sunarak onları birer işletme içi girişimci haline getirmektir. Bunun anlamı çalışanların yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımlarının değerlendirilmesi ve desteklenmesidir. Böylece  çalışanlar ;rutinden uzak, inovatif düşünen, gelişen dünyaya ayak uydurmak için değişime ve dönüşüme açık yaratıcı düşünen ve bunu uygulayan , şirkete değer katan bireyler olarak  şirkete bağlılıkları artıyor.

  Çalışanların fikir ve görüşlerinin alınması, şirketin başarısını arttırdığı gibi, işyerine bağlılığı arttırmaktadır. Buna ilave olarak başarılı çalışanlar, şirketlerine değer kattığı için işverenini güçlendirecek ve rekabete dayalı, karlı verimli bir şirketin oluşması ve şirketin büyümesine destek olacaktır.
  Hadi iç girişimcilerimizi keşfedelim. Çalışanlarımızı dinleyelim. Başarımızı arttıralım.

   

  Mutlu ve Güzel yarınlarda yaşamak dileğiyle
  saygı ve sevgilerimle
  Gonca Elibol