İnovasyonla büyüyelim

 • 06
  OCA
  1968 hit
  İnovasyonla büyüyelim

   Küresel rekabet ortamında, ülkelerin sürdürülebilir büyüme elde etmesi, yaşam standartlarının yükselmesi, toplumsal refahın ve iş imkanlarının artması için inovasyona yönelmesi çok önemlidir. İnovatif çalışmalara imza atan ülkeler/kuruluşlar hem ekonomik hem de performans açısından şansı yakalamaktadır. İnovasyonun genel bir tanımını yaparsak, "Bir ürün veya hizmete ilişkin yeni fikirleri değer yaratan çıktılara dönüştürme sürecidir." Bunun için ilk olarak yeni ve yaratıcı fikirlerin ortaya çıkması, ikinci olarak da ortaya çıkarılan yeni ve yaratıcı fikirlerin ticarileştirilmesi gerekir.
  Yani fikrin, katma değerli ürüne, yöntem veya hizmetlere dönüştürülmesidir.

  İnovasyonun; ürün, süreç, pazarlama, organizasyonel gibi çeşitleri vardır. Tüm sektörlerde ve tüm iş süreçlerinde uygulanır. Bunun için birimler arası koordinasyon ve yönetişimin güçlü olması beklenir. Genelde bir problemle başlayan süreç, yenilikçi ve faydalı bir sonuçla tamamlanarak son bulur. Bugüne kadar birçok inovasyon örneğine şahit olduk.

  Örneğin USB ile şarj edilebilir piller, fermuarlı karışmayan kulaklık, kahve makinası, elektrik üreten güneş panjurları, kaçmayan çoraplar, leke tutmayan ve ütü istemeyen kıyafetler, koltuk değneğine dönüşen tekerlekli sandalyeler, hayalet ekranlar, USB'li kalemler, tek seferde sandalye, koltuk, yatak olan mobilyalar, akıllı tekerlekler (ömrünü bildiren) gibi sayısız hayatı kolaylaştıran ve maliyet azaltan inovasyon çeşitleri bulunuyor.

  AR-GE BÜTÇELERİ ÖNEMLİ
  İnovasyonun gerçekleşmesi için insana ve Ar-Ge yatırımlarına önem vermek gerekiyor. Bilgiyi yorumlayarak katma değere dönüştüren işgücüne ihtiyaç var. Bunun için de temelde gençlerin yetkinliklerine göre değerlendirilmesi ve yönlendirilmesi şart. Gençlerin yaratıcılığını ortaya çıkaracak eğitimler ve bilimsel çalışmalar yaptırırsak işimiz kolay. Gelişmiş ülkeler Ar-Ge'ye çok önem veriyor. Hatta dünyada Volkswagen, Microsoft, Samsung, Intel gibi bazı şirketlerin (12 milyar doların üzerinde) Ar-Ge bütçeleri, birçok ülke bütçesinden fazla.

  Ülkemizde sıkı bir inovasyon hamlesi ile geleneksel yöntemleri bırakma zamanı çoktan geldi. Bilim ve teknoloji okulu statüsünde İnovasyon merkezleri kurarak yeniliğe, değişime, dönüşüme, teknolojiye imza atacak örnek çalışmaların peşinden gitmek avantaj getirecek. Mesela gelecekte bilgi ve iletişim teknolojileri, biyo-teknoloji, gen teknolojisi, nanoteknoloji, mekatronik, malzeme, enerji, tasarım teknolojileri ve sağlık alanında inovasyon ön planda olacak. İnovasyonu başaran ülkeler ve markalar dünyada lider olacak.

  EKONOMİ İÇİN KALDIRAÇ
  İnovasyonun faydalarını özetleyecek olursak; verimlilik ve karlılığın artması, pazar payının artması, kalite artışı, ürün hattının ve karmasının genişletilmesi, müşteri memnuniyetinin artması, üretimde tedarik ve pazarlamada esneklik, firelerin ve maliyetin düşmesi, çalışma şartlarında iyileşme, işsizliğin azalması, patent sayılarının yükselmesi, enerji kaynaklarının etkin kullanılması, ithalatın ve dışa bağımlılığın azalması, girişimciliğin artması gibi birçok faydası var.

  Bunlardan yararlanmak için en büyük görev, yetki ve sorumluluk liderlere düşüyor. Şirketlere inovatif liderler gerekli. Şirketlerde inovasyon kültürün yaygınlaşması, performans kriterlerine eklenmesi, ödüllendirilmesi, katılımcı yönetim ve insan odaklı yaklaşımın desteklenmesi, esnek ve uyumlu kurum kültürünün dizayn edilmesi, 'biz' ruhu ile takım çalışmasının prensip haline gelmesi, sürekli öğrenmenin ve gelişmenin uygulandığı bir yönetim şekli hakim olmalıdır.

  İnovasyona verilen önem ve yapılan yatırım ülkemizin gelişmiş ülke statüsüne çıkmasında en büyük kaldıraç olacaktır.

  Kaynak: gonca elibol yeni asır köşe yazısı