Kamuda yeni yapı ve insan kaynağının değişimi

 • 02
  TEM
  11726 hit
  Kamuda yeni yapı ve insan kaynağının değişimi

   

  Kamuda görev yapan tüm çalışanlar bana göre "vatan görevi" üstlenmektedir.
  Çünkü ülkemiz adına direkt görev üstlenen bu kişiler, doğrudan devletin güçlenmesi ve kalkınması adına çalışma yapmaktadırlar. Bu nedenle daha çok çaba gösterilmelidir. Ülkenin gelişmesi için üretmek vizyonuna sahip olmak gerekir.
  Devlet ne kadar güçlü olursa ülke de o kadar güçlü olacaktır!
  Devletin "insan kaynağının" verimli kullanılması kalkınmada en önemli anahtardır.
  Hep söylediğim gibi "insan en güçlü sermayedir".
  Uzun yıllardır İnsan Kaynakları alanında çalışan ve bu alanda tecrübeli biri olarak diyebilirim ki, Yeni Başkanlık sisteminin organizasyon yapısındaki "İnsan Kaynakları Ofisinin" kurulması ve direkt başkanlık makamına bağlanması müthiş bir devrimdir! Liyakatın, insan verimliliğinin, yetenek yönetiminin, iç girişimciliğin, nitelikli iş gücünün, etkin hizmet anlayışının, müşteri memnuniyetinin ön planda tutulduğu bir sürecin hakim olacağını umut ediyoruz.
  Kamu yapısındaki yıllardır kemikleşmiş ve etkin kullanılmayan çalışan yapısının revize edilmesi, keskin ve net sistemlerin kurulması şarttır. İnsan kaynağının etkin ve verimli kullanılması adına birkaç önerim olacak.

   

  KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

   

  Sırtını devlete dayayıp "bana bir şey olmaz" diye düşündüren yapının yok olduğu, "Salla başı al maaşı" döneminin kapandığı, çalışanla çalışmayanın ayrıldığı, somut çıktılar ile personelin üretim yaptığı, performans yönetim sistemi ve raporlamalarla personelin takip edildiği bir sistem olmalıdır.
  Atama kriterleri revize edilmelidir.
  Bilgi, beceri ve tecrübenin ön planda olduğu, yetkinliklerin belirlendiği bir sistemin kurulmasına ihtiyaç vardır.
  İş hayatında IQ dan ziyade Duygusal Zekası (EQ) yüksek çalışanlara ihtiyaç duyulmaktadır. EQ'nun ön planda olduğu atama kriterleri belirlenebilir.

   

  Ataması gerçekleşen personele kapsamlı ve uzun soluklu İş Başı Eğitimlerinin (oryantasyon) verilmesi işi daha hızlı kavramasına, muhakeme yapmasına, hataların önlenmesine yol açacaktır.
  Milletvekillerinin de Oryantasyon Eğitimine tabi tutulması hatta dönemsel şekilde kapsamlı eğitimler almaları çok önemlidir.

   

  Çünkü görev yetki ve sorumluluğu açısından çok önemli ve kritik rol üstlenen bu değerli kişilerin bilgilerini güncellemesi doğru kararlar vermeleri açısından önem taşıyacaktır.
  Kamuda en büyük ihtiyaç ise Kalite Yönetim Sistemidir.
  Bu sistemin doğru kurgulanması ve etkin uygulanması adına çalışmalar yaygınlaştırılmalıdır.
  Sürekli gelişim ilkesi içinde, kendi kendini denetleyen otokontrol sağlayan bir yapıya ihtiyaç vardır.
  KYS'de en büyük görev üst düzey yöneticiye düşmektedir.
  Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın bu sistemin kurgulanması yönündeki talimatı ile ülkemizin gelişmesinde en önemli Yönetimsel Değişiminin önü açılacaktır

   

  ÜLKEMİZ ŞAHLANACAK

   

  Kamuda "denetim" sisteminin kurulması, iş çıktılarının kontrol edilmesi ve PUKO Döngüsünün (Planla- Uygula -Kontrol et-Önlem al) uygulanması gereklidir.
  Ülkemizin gelişmesi adına "daha iyiyi hedefleyen ve daha iyiyi arayan, gerektiğinde yöneticisini uyaran, etkin iletişim becerisine sahip, sorumluluk üstlenen risk alan" kamu personeli ile "Daha nasıl büyük işler başarabilirim? Daha iyi nasıl öneriler geliştirebilirim?" sorularını soran ve "bayrağı için çalışan personellere" kurumsal yapılara ihtiyacımız var.
  Başarıya yol açan sistemler ve yöneticiler ile birlikte vatan görevi yapan personel olduğu sürece ülkemiz şahlanacak ekonomide iyi seviyelere ulaşacaktır!

  Kaynak: Gonca Elibol Yeni Asır köşe yazarı