Ölçülebilir Olmak Profesyonelleştirir

 • 27
  TEM
  2766 hit
  Ölçülebilir Olmak Profesyonelleştirir

   Küreselleşme, dijital dönüşüm, krizler gibi pek çok etken sayesinde iş dünyası hızlı bir şekilde değişim ve gelişim göstermektedir. İster monopol, ister oligopol, ister tam rekabet piyasasında olsun, tüm şirketler ayakta kalmak ve güçlü olmak için fark yaratmanın yollarını tasarlamak durumundadır. İş hayatında hedeflere varmak için tasarlanan tüm süreçlerde en yol gösterici yöntemlerin başında ölçülebilir olmak gelmektedir. Çalışma hayatım boyunca hiç yanılmadığım bir gerçek var ki, ölçülebilir ve veri üzerine kurulu sistemler daima başarılı çıktılar üretmiştir. Şirketlerin kaptanı yöneticilere bu anlamda büyük görev düşüyor. Sürekli gelişim odaklı bir strateji belirlemek ve insan odaklı bir sistem kurgulamak, yöneticiler için zordur.
  Yönetmek için insanı tanımak ve anlamak gerekir. İş hayatında yöneticiler, astlarını tanımalıdır, ancak bazen çalışan sayısının fazla olduğu gerekçesiyle bunun çok güç olduğunu dile getiren yöneticiler tanıyorum.
  İşte tam bu noktada onlara önerim veri, analiz ve takip üzerine bir sistem kurmalarıdır.
  Bunun yolu insan kaynakları biriminin önderliğinde üst yönetimin desteği ile performans yönetim sistemi kurmaktan geçer.

  KARMA SİSTEMLE BAŞARI
  Şirketin misyon, vizyon doğrultusunda amaçlarını belirleyen, gelişen dünyada değişim stratejilerini izleyen, kriz ve fırsatlara hazırlıklı bir takımın oluşmasına imkan sağlayan, sürekli gelişmeyi prensip edinen, toplam kalite odaklı kuruma özel hazırlanmış bir sistem ile istenilen hedeflere ulaşmak ve fark yaratmak mümkündür.
  Fakat yalnızca finansal hedeflere ulaşmak öncelik olmamalı, müşteri istek ve beklentilerini analiz edebilecek, geri dönüşüm ve çevreye saygılı, sosyal sorumluluk çalışmalarını belgeleyen bir karma sistem sayesinde hem başarı artacak hem de kurumsal itibar oluşacaktır. Marka bilinirliği artacaktır. Performans Yönetim sisteminin doğru kurgulanması halinde en büyük faydası bütünsel başarıyı arttırmaktır. Ancak doğru soruların sorulmadığı, yanlış dizayn edilen bir PYS ise çok büyük zararlar vermektedir. Asla başka şirketlerin sistemi taklit edilmemelidir.
  Kuruma özel olarak hazırlanmalı, İK ve üst yönetim sahip çıkmalı, tüm çalışanların fikir ve öneri vermesi istenmelidir. Sonuçta şirketin başarısı çalışanlara bağlıdır.

  ZORLUKLARA KATLANILMALI
  PYS sonuçları; ücret sistemi, kariyer planlama, eğitim ihtiyacının belirlenmesi, rotasyon, iş genişletme, iş zenginleştirme, teşvik ve ödüllendirme, bütçeleme, yetenek yönetimi, stratejik planlama, iş akdi ve fesh gibi pek çok konuları kapsamaktadır. Performans kriterlerinin belirlenmesi, formların oluşturulması, verilerin değerlendirilmesi ve yorumlanması analitik bir süreçtir. Bu yüzden titiz ve özenli olmayı ve de uzman kişilerin desteğini almayı gerektirir. İstikrarlı ve tekrarlayıcı bir çalışma gerektiren bu sistemin tam olarak oturması birkaç yılı geçebilmektedir. Hedeflenen olgunluğa gelen sistemin sonraki aşaması 360 derece performans sistemidir. Tabi bunun için şirketin profesyonel standartlara ve belirli bir çıtaya yükselmesi beklenir. Kısacası emek isteyen bu sistemin zorluklarına katlanmaya hazır olmak gerekir. Zaten tüm başarılar zorlukların ardından gelmektedir. Ölçülebillir sistemler kurmak çalışma hayatında doğru kararlar almayı ve profesyonel çalışmayı getirir. Ülkemizde kamu özel sektörün daha güçlü bir yapıya kavuşmasının yolu profesyonel olmaktan geçmektedir. Kişisel çıkarlarla değil kurumsal kararlarla başarı dolu çalışmalara imza atmak için ölçülebilir sistemlere ihtiyaç vardır. Başta yöneticiler, hedef belirleme ve ölçümleme sistemi, (PYS) başaracağına inanır ve ekibini buna inandırırsa başarılı şirketler çoğalacaktır.