Pandemi çalışma sistemini değiştirdi

 • 13
  NİS
  2199 hit
  Pandemi çalışma sistemini değiştirdi

   Korona virüsün etkisiyle birlikte iş ve ekonomi dünyası şekil değiştiriyor.
  Gelecekte hiçbir şey artık eskisi gibi olmayacak. Dijital hayat her şeyi yeniden yapılandırıyor ve zorunlu bir şekilde insana birçok şeyi öğretiyor. Uzaktan eğitimler, online toplantılar ve dahası...
  Daha düne kadar ülkemizde küçümsenen home-office çalışma şekli, zorunlulukla birlikte adeta popüler bir hale geldi.
  Dünyada altyapısı ve yönetim uygulamaları ile tanınmış marka şirketler aslında bu sistemi yıllardır zaten uyguluyordu.
  Ülkemizde birçok sektör temsilcisi ve işverenler bu sistemin avantajını yaşıyor, pandemi sonrası hayat normale dönse bile artık birçok sektörde home- office çalışma şekli kalıcı hale gelecek.

  İNSAN ODAKLI YÖNETİM
  Home-office çalışma şekli çalışanlar için keyifli olsa da ancak işverenler ve yöneticiler için durum öyle değil. Zaten işverenler yaşadığımız küresel ekonomik krizde ayakta kalmak ve para kazanmak için mücadele verirken, bir yandan da çalışandan verim almak için uzaktan kumanda hareket etmesi zorlaşıyor.
  Çalışanlar üzerinde etki kurmak ve verim almak için yöneticilerin daha fazla çaba göstermesi gerekiyor. Uzaktan yönetimde, yöneticilerin çalışanları ile açık iletişim kurması, prosedür ve uygulamaların yazılı hale getirilmesi, işe ilişkin sınırların çizilmesi, doğru planlamanın yapılması ve geri bildirim alınması çok önemli. Sabah günlük çalışma planı, gün içinde e-mail, geribildirim ve mesai sonunda gün sonu değerlendirilmeleri birkaç basit uygulama.
  Ama bunlar yeterli değil. Bence yöneticilerin iş odaklı değil, daha çok insan odaklı yaklaşım sergilemesi işin temeli.
  Güven yaratması, vizyon oluşturması, çalışanı sahiplenmesi, ekip ruhunu ve onlara ihtiyacı olduğunu hissettirmesi, öneri ve fikirlerini alması ve çalışanları motive etmesi bir liderin en önemli görevi.

  DİJİTALLEŞME KAÇINILMAZ
  Bundan sonra hayatımızın merkezinde kaçınılmaz olarak dijitalleşme olacak.
  Yüzlerce dijital uygulamalar yepyeni fırsatlar getiriyor ve artık çalışanlar tam zamanlı işler yerine freelance(serbest) çalışma şekline yöneliyor. Özellikle Y ve Z kuşağı denilen yeni nesil çalışanlarının beklentileri dünyadaki iş şeklini değiştiriyor.
  Birçok büyük şirket Y ve Z kuşak çalışanlarına yönelik organizasyon şemasını, görev tanımlarını ve unvanlarını değiştiriyor. İnsandan verim almak ve iş dünyasında başarı elde etmek için bu detaylar göz ardı edilmemelidir.
  Yöneticilerin insanı anlaması, insanı iyi tanıması, psikoloji, davranış bilimi ve sosyolojiyi bilmesi şart oldu. Dünyada artık kişinin hangi üniversiteyi hangi bölümü bitirdiğinden çok hangi becerilere sahip olduğu ve işe neler kazandırdığı ön plana çıkıyor. Kısacası diplomaların ömrü kısalıyor. İşverenler yeteneklere odaklanıyor. Artık aynı anda üç dört farklı alanda becerileri olan kişiler iş hayatında özgür olup para kazanabilecek.

  KÜRESEL EKONOMİDE DEĞİŞİM
  Öte yandan pandemi sonrası küresel ekonomide yepyeni tablolar göreceğiz.
  Konsorsiyumlar, karteller, tröstler artacak, şirketlerin birleşmelerine sıkça şahit olacağız. Bu birleşmeler ve değişim süreci çalışanlar ve yöneticiler için elbette kolay olmayacak. Ne yapacaklar?
  İşte krizlerden az hasarla kurtulmak için yöneticilerin liderlik vasıflarını geliştirmesi, çalışanların da yeteneklerini ve yetkinliklerini güçlendirmesi, sürece uyum için çok önemlidir. Bilginin çok daha önemli olduğu bir çağdayız. Çalışanlar e-eğitimlere ağırlık vermelidir. İş hayatında eğitim ve gelişim faaliyetlerine yapılan yatırım, çalışana fazlasıyla geri döner. Her çalışan liderlik, problem çözme becerisi, stresle başa çıkma, değişime ve yeniliğe açık, etkili iletişim gibi alanlarda yetkinliklerini arttırmalıdır. Hamuru iyi olan her şekle girebildiği gibi, yetenek ve donanıma sahip kişiler iş hayatında yerini bulacaktır.

  Kaynak: Gonca Elibol Yeni Asır yazısı