Rekabet üstünlüğü için kalite yönetim sistemi önemlidir

 • 10
  ARA
  1481 hit
  Rekabet üstünlüğü için kalite yönetim sistemi önemlidir

   Ekonomide ve ticaret hayatında rekabetin yoğun olduğu günümüz koşullarında geçiş üstünlüğü elde etmek ve fark yaratmak için Kalite Yönetim Sistemi (KYS) büyük önem arz etmektedir. Hizmet ve ürünün güvenirliliğinin kanıtı anlamına gelen KYS, kuruluşun iş süreçlerinin, politika ve hedeflerinin objektif kriterlere göre belirlenmesine katkı sağlar.

  Firmalarda profesyonelleşmeye, süreçlerin bir sistem üzerinden ilerlemesine, hataların zamanında tespitine, maliyetlerin azaltılmasına, kurumsallaşmaya, verimlilik ve karlılığa yol açar.

  KYS küreselleşme ile birlikte sanayide, ticarette, teknolojide meydana gelen değişimlere hazır olmakla birlikte firmalara rekabet üstünlüğü de getirir.
  ISO 9001 KYS, 10002 müşteri memnuniyet yönetimi, 14001 Çevre Yönetimi, 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi, IQ Net SR 10 Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi, 45001 İş Sağlığı Güvenliği, 50001 Enerji Yönetim Sistemi, Siber Güvenlik, EFQM, CE belgesi, Helal Gıda, İyi Tarım uygulamaları gibi ürün, hizmet ve yönetim sistemlerinin belgelendirilmesi birçok alanda kullanılmaktadır.

  Bu kapsamda önemli çalışmalar yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın ilgili kuruluşu olan Türk Standartları Enstitüsü hem kamu hem özel sektöre belgelendirme faaliyetleri yaparak, katkı ve destek sunmaktadır.

  KALİTE, BİR KÜLTÜRDÜR
  Kuruluşlar bu yönetim sistemlerini uygulamakla gelecekte karşılaşabilecekleri her türlü risk için önceden bir çalışma yaparak, riskle karşılaştıklarında nasıl davranacaklarını önceden kayıt altına almaktadırlar. Böylece riskten ve krizden en az hasarla çıkmanın yolunu da keşfetmiş olurlar. Bu nedenle kuruluşlar özellikle ekonominin sancılı dönemlerinde, rakiplerinin arasından sıyrılıp tercih edilebilir olmak, riskleri fırsata çevirmek ve sürdürülebilirliği sağlamak adına yönetim sistemlerine azami önem vermelidir.

  Uluslararası çapta faaliyet gösteren firmaların en büyük özelliği Ar-Ge, eğitim, insan kaynakları yönetimi ve KYS alanlarındaki yatırımlardır. Ayrıca bu kuruluşlar, kaliteyi sadece ilgili departmanların sorumluluğu olarak görmeyip, üst yönetimle birlikte tüm çalışanların ortak hareket ettiği bir üretim anlayışı olarak görürler.

  Kalite, bir yaşam biçimi ve bir kültürdür. Kalite, "İnsan ve müşteri odaklı bir yaklaşımın ve sürekli gelişimin temelidir." Belgelendirme süreci hummalı bir çalışma gerektirdiğinden, bazı kuruluşlar sırf bu yüzden KYS'ne girmek istemeyerek, farkında olmadan sonlarını hazırlamaktadır.

  İLK STANDARTLAR TÜRK İŞİ
  Çalıştığım kurumsal işyerlerinde bir İK'cı olarak kalite yönetimi çalışmalarının içinde en başta yer aldım. Yıllarca denetim yaptım ve defalarca denetimlerden geçtim. 2008'de mevcut KYS'ne ek olarak hayalini kurduğumuz ve başaracağımıza inandığımız JCI idealimiz vardı.
  2010 yılında bunu başardık.

  Amerika tarafından verilen Joint Commission International (JCI) belgesi ile akredite olduğumuzda, günlerce çektiğimiz yorgunluk bir anda bitmişti.
  Hayatta her güzel şeyin bir bedeli var. O nedenle zorluk çekmeden başarı mümkün olmuyor.

  Bu nedenle kamu ve özel sektörde faaliyet gösteren ve halen KYS kapsamında olmayan kuruluşlar, bir an önce belgelendirme için hedef koymalıdır. Ülkemize kalite yakışıyor. Aslında dünyada ilk kalite standardı Türkler tarafından yapılmıştır.

  1502 yılında Sultan II. Beyazid tarafından yürürlüğe konulan Kanunname-i İhtisab-ı Bursa dünyanın bugünkü manada ilk standardıdır. Bu fermanda hayvan ürünleri, deri, tekstil, meyve sebze, ekmek, tuz, sanayi ürünleri gibi bir çok ürünün kalitesi ve satışı bir standarda bağlanmıştır.
  Tarihe ilklerle adını yazan Türkler, kalite standardı ile dünyaya ilham olmuştur.

  Bize düşen görev, bu değerli kanunu yaşatmak kaliteli çalışmalar yaparak hizmette ve ticarette dünya markası bir ülke olmaktır.

  Kaynak:Gonca Elibol Yeni Asır Gazatesi Köşe Yazarı