Tarım Zirvesinden Notlar

 • 19
  EKİ
  1023 hit
  Tarım Zirvesinden Notlar

  İnsanlık var olduğu sürece sağlık, tarım ve inşaat yok olmayacak üç sektördür.
  Diğer sektörlerin gelişmesine de katkı koyan ve lokomotif görevi üstlenen bu üç sektör arasından bana göre en önemlisi tarımdır. Çünkü tarım yaşamın devamını sağlayan, çatı görevi üstlenen stratejik bir konuma sahiptir. İnsanoğlu var olduğu sürece tarıma ihtiyaç bitmeyecek.

  SEKTÖRDE BÜYÜME SAĞLADIK
  Öte yandan ekonomi politikaları açısından bakıldığında ülkeleri özerk kılan tarımdır. Nitekim pandemi sürecinde tarımın önemi ve ülkelerin tarım karneleri gün yüzüne çıkmıştır. Küresel ticaretin kısıtlandığı dönemlerde en gelişmiş ülkeler bile gıda sorunu yaşamıştır. Ülkemiz bu dönemi sorunsuz atlattığı gibi tarım sektöründe yüzde 4 büyüme bile gerçekleşmiştir. Şahsen tarımın geleceği konusunda ümitliyim. Tarım da toplumsal bilinç de artıyor. Ayrıca konunun esas sorumlusu olan Tarım ve Orman Bakanlığı önemli çalışmalara imza atıyor, takip edenler ve araştıranlar göreceklerdir.
  Geçtiğimiz hafta İzmir'de Turkuvaz Medya Grubu ve Para Dergisi'nin düzenlediği, Yeni Asır'ın ev sahibi olduğu Tarım ve Ormanın Geleceği Zirvesi'nde gelecek on yılın tarım politikalarına ilişkin çalışmalar, planlar ve görüşler aktarıldı.

  Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pak-demirli, gıda güvenliği, israf, tohum, ağaç-landırma, destekler, iklim değişikliği, su, dijital dönüşüm, ihracat ve ithalat gibi pek çok konuda önemli bilgiler verdi. Tarımda-ki temel sorunlar olan girdi maliyetlerinin yüksekliği, ithal ürünlerde dışa bağımlılığın önlenmesi, çiftçinin pazar sıkıntısı, sosyal güvenlik sıkıntısı vb. gibi konularda tüm sorunların önlenmesi adına bugüne kadar yaptığı somut çalışmaları ve gelecekte ya-pacaklarını açıkladı. Tarımın içinde doğan ve tarım yapan bir ailenin evladı olarak diyebilirim ki, bu çalışmaları dinleyince Türkiye'nin geleceğinin açık olduğunu bir kez daha fark ettim ve umutlandım.

  YARARLI SONUÇLARI OLACAK
  Türkiye Tarımının Yeni 10 Yıldaki Hikâyesi" başlıklı panelde Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nedim Koşum, Anadolu Birlik A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO Taner Taşpınar, Migros Genel Müdürü Özgür Tort, Sabri Ülker Gıda Araştırmaları Enstitüsü Vakfı Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Begüm Mutuş, Yaşar Holding Tarım Grubu Başkan Yardımcısı Hasan Gire-nes, Helvacızade Yönetim Kurulu Baş-kanı Tahir Büyükhelvacıgil ve İGSAŞ Genel Müdürü Turan Tok konuşmacı olarak katıldı. Beslenme Uzmanı Dilara Koçak'ın moderatör olduğu "Atıksız Sof-ralar" başlıklı ikinci panele ise Tarım ve Orman Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Aylin Çağlayan Özcan, Türkiye İsrafı Önleme Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Aziz Akgül, Ege Kuru Meyve ve Mam. İhracatçıları Birliği Başka-nı Birol Celep, Üsküdar Üniversitesi ITBF Dekanı Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan ile Net Holding Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Hande Tibuk bilgilerini paylaştı. Panellerde, günümüzde önemli olan ve giderek önemi artan gıda okuryazarlığı, markalaşma, birlikler, katma değerli üre-tim, gıda güvenliği, iyi tarım uygulamala-rı, akıllı tarım, inovasyon, teknoloji, gübre ve yağlı tohumun ithalatının önlenmesi yani dışa bağımlılığı önlemek ve kendine yeten bir ülke olma hedefi, döngüsel eko-nomi, israfın önlenmesi, sanal su ve su kullanım hassasiyeti, toplumsal sorumlu-luk gibi pek çok konuya vurgu yapıldı. Zirve verimli geçti. Genel olarak resme baktığımda tarımda eksik yönlerin far-kında olan ve geliştirmek için çabalayan ayrıca güçlü yönleri açığa çıkarmak için hedef koyan, dert edinen bir tabloyu görmek güzeldi. Kalkınan gelişen bir ülke olmak için her birimize ihtiyaç var.

  Kaynak: Gonca Elibol Yeni Asır Köşe yazısı