Yapılandırma ve Kentsel dönüşüm kredileri

 • 28
  ARA
  1011 hit
  Yapılandırma ve Kentsel dönüşüm kredileri

   İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi'nde İşletme Yüksek Lisans öğrencilerine verdiğim İnsan Kaynakları Yönetimi dersinde bu hafta İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku konusunu ele aldım.
  Dersimize alanının en yetkili isimleri Aile ve Çalışma Bakanlığı'na bağlı Rehberlik ve İş Teftiş Grup Başkanlığı İzmir Grup Başkanı Arif Sami Yılmaz ile SGK İzmir İl Müdürü Ekrem Gülcemal'i davet ettim.
  Sayın Yılmaz, Teftiş Kurulu'nun çalışma prensipleri ve pandemi döneminde yaptığı uygulamalardan bahsetti.
  SGK İl Müdürü Gülcemal, kurumun uygulama ve pandemi döneminde yaptığı çalışmalar anlatarak bir çağrıda bulundu.
  Gülcemal, prim borcu bulunan işveren ve sigortalılara başvuru süresinin 31 Aralık 2020'de sona ereceğini hatırlattı.
  Bilindiği gibi 17 Kasım 2020'de yürürlüğe giren 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'dan faydalanarak indirim kazanmak isteyen işveren ve sigortalılara tanınan başvuru süresi 31 Aralık'ta sona erecek.
  Yapılandırma kapsamında, 2020 yılının Ağustos ayı ve öncesi dönemlere ait sigorta primleri, genel sağlık sigortası (GSS) primleri, 4/b sigortalıların primleri ve daha önce durdurulan hizmet sürelerinin ihyası halinde doğacak kurum alacakları, yetersiz ödenen gelir ve aylıklar, iş kazası, meslek hastalığı, malullük durumlarından kaynaklı rücu alacakları, kurum tarafından kesilen idari para cezaları ve fark işçilik tutarları yeniden hesaplanarak peşin ya da taksitler halinde ödenebiliyor.
  İşverenler ve sigortalıların yapılandırma başvurularını şahsen veya posta yolu ile de yapabilecekler.

  TAKSİTLE ÖDEME İMKANI
  Gülcemal, yapılandırma kapsamına giren prim borçlarının gecikme cezası ve gecikme zammının silindiğini, bunların yerine tahakkuk edecek YİÜFE (Yurt içi üretici fiyat endeksi) faizinin hesaplanarak borçların yeniden yapılandırıldığını, borçların peşin olarak ödenmesi halinde Yİ-ÜFE faizinin de yüzde 90'ının silindiğini söyledi.
  Ayrıca borçlarını taksitler halinde ödemek isteyenlerin ise 2'şer aylık dönemler halinde 18 taksitte borçlarını ödeyebileceğini de ifade etti.
  SGK tarafından tahakkuk ettirilen idari para cezalarının yapılandırılması hakkında da bilgi veren Gülcemal, burada borç aslının yüzde 50'sinin silindiğini, ayrıca gecikme cezası ve zamlarının da silinip Yİ-ÜFE üzerinden hesaplanan faiz ilave edilerek yeniden yapılandırılacağını dile getirdi.
  Bu borçlar da peşin ya da taksitler halinde ödenebilecek.
  Peşin ödeme ve ilk taksit ödeme süresinin son gününün ise 01 Mart 2021 olduğu, başvuranların yapılandırmalarının bozulmaması için mutlaka birinci ve ikinci taksitlerinin süresinde, tam olarak ödenmesi gerektiğini, ayrıca bir yılda ikiden daha fazla taksiti aksatmamaları gerektiğini vurguladı.

  Kaynak: Gonca Elibol Yeni Asır Köşe yazısı