YAZILIM GELECEĞİMİZDİR

  • 08
    ŞUB
    639 hit
    YAZILIM GELECEĞİMİZDİR

    YAZILIM GELECEĞİMİZDİR Dünyanın avuç içimizden bir cep telefonuyla takip edildiği ve teknolojik gelişmelere yetişemediğimiz günümüzde ne kadar şanslı olduğumuzu düşünüyorum. Bu yazımda hayatımızın her alanına giren yazılımdan bahsetmek istiyorum. Evimizde kullandığımız çamaşır makinası tüm elektrikli ev aletleri, telefonlarımız, arabalarımız, uçaklar, binalarımız vs. hepsi birer yazılım ürünüdür."Yazılım" kelimesini duyduğumuzda kulağa ulaşılmaz ve zor bir şeymiş gibi geldiğinden toplum olarak yazılımın tüm avantajlarını hayatımıza tam anlamıyla yansıtamıyoruz. Şöyle düşünün eskiden para yatırmak veya fatura ödemek için saatlerce beklediğimiz banka kuyruklarını günümüzde neredeyse tarih oldu. İnternet bankacılığı ile bankacılık işlemlerini saniyeler içinde oturduğumuz yerden rahatlıkla yapabiliyoruz. “Sora sora bağdat bulunur” atasözünün yerini cep telefonlarımız aldı. Cep telefonundan haritalar uygulamasına girdiğimizde o çevrenin etrafında ne var ise en ince detayına kadar göstermektedir . Hayatımızı bu kadar kolaylaştıran teknolojinin kullanımına olanak sunan en önemli faktör ise şüphesiz internet. Ülkemiz son yıllarda bu alanda ciddi bir ivme kazandı. Peki ülkemizde oransal rakamlarla internet kullanımı ne düzeyde? Tuik'e göre Türkiye nüfusunun (77 milyon 695 bin 904 kişi) yüzde 16,5'ini '15-24' yaş grubundaki genç nüfus (12 milyon 782 bin 381 kişi) oluşturuyor. Genç erkek nüfus genç nüfusun yüzde 51,2'sini, genç kadın nüfus ise yüzde 48,8'ini oluşturuyor. Hane halkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırmasına göre, '16-24' yaş arasındaki gençlerin internet kullanımı oranı 2013 yılında yüzde 68,7 iken, 2014 yılında yüzde 73'e yükseldi. Bu oran genç erkeklerde yüzde 82,8 genç kadınlarda yüzde 63,2 oldu. Tuik araştırmalarına göre Türkiye'de her 4 kişiden 3 ü internet kullanıcısı. Baktığımız zaman oran oldukça yüksek. Bunu doğru yönlendirmek ve doğru yönetmek şart. Teknolojiyi iyi kullanmak demek aslında sadece teknolojinin kendisini değil, güncel uygulamalarını da kapsamaktadır. Örneğin, İnternet, Youtube, Facebook, cep telefonları, uydu yayın sistemleri birer teknoloji harikalarıdır. Bu uygulamalar arasından Facebook'u ele alalım. Facebook'u en fazla ziyaret eden ülkeler sıralamasında ABD, 130 milyon kullanıcıyla birinci sırada yer alırken, ABD'nin ardından 28 milyon kullanıcısıyla ikinci sırada İngiltere, 26 milyon kullanıcısıyla da üçüncü sırada Endonezya bulunuyor. Ayrıca, ilk 10 arasına sırasıyla, İtalya, Fransa, Hindistan, Almanya, Meksika ve Kanada da girdi. Türkiye 16 milyonla dokuzuncu sırada yer alıyor. Dünyada en çok bilgisayar kullanıcısı olan ülkeler sıralamasında da ABD, İsveç, Avustralya, Lüksemburg, Singapur, Norveç, İsviçre, Danimarka, Hollanda ve Finlandiya geliyor. En çok İnternet kullanan ülkeler sıralamasında da ABD, Japonya, Çin, Almanya, İngiltere, İtalya, Fransa, Brezilya, İspanya ve Kanada geliyor. Bu ülkelerin büyük çoğunluğu gelişmiş ülkeler ve dünya pazarına da hakim ülkeler. Bir ülkenin kalkınabilmesi için teknolojiyi iyi kullanabilmek en önemli şartlarından. Çünkü teknolojiyi çok iyi kullanabilen ülkeler, bir sonraki safhada da teknoloji üreten ülkeler sıralamasında ön sıralara geliyorlar. Bu noktada özellikle bilgisayar kullanıcılarına bir iş kapısından bahsetmek istiyorum. “ İş kurmak için bir bilgisayar yeterlidir." Yazılım sayesiyle çok ciddi paralar kazanmanın mümkün olduğunu belirtti. Örnek:WhatsApp. Bir başka yazılım örnekleri ise Windows 95,98,XP,Vista,Pardus,Linux,Unix,Macos vs. Word,Excel,Powerpoint vs.), photoshop, winamp, flash, oyunlar, antivirüs programları Java, Delphi, Pascal, C++,Visual Basic vs. İşte bunu keşfedenler zengin oldular. Bunun yanı sıra ülkemizde yaklaşık 50 bin civarında yazılım alanında elemana ihtiyaç var. Meslek Liselerinden bilgisayar Bölüm Mezunlarına, Bilgisayar Teknikeri ve Bilgisayar Mühendisi için istihdam hazır durumda. Ancak mezun oranları ve nitelikli eleman yok. Çünkü almış olduğu eğitimler güncel uygulamaları kapsamıyor. Bu konuda öğretmenlere büyük görev düşüyor. Çalışma hayatımızda yazılımın rolü nasıldır? Bankacılıktan otomotive, elektronikten mühendisliğe, eğitimden sağlığa, enerjiden biyo- mühendisliğe, turizmden savunma sanayiine, güvenlik hizmetlerinden yerel yönetimlere kadar tüm sektörler için yazılım şarttır. Örneğin 500 personelin çalıştığı bir işyerini düşünelim. Bir ayda ne kadar maaş ödendi, işveren maliyeti ne kadar? tüm bunların cevabını ERP den bir tıkla alabiliyoruz. Kurumsal Kaynak Planlaması olarak tanımlanan ERP'nin kullanılması zaman tasarrufu, maliyet düşürme, hızlı çalışma, ortak sinerji, birimler arası koordinasyon, belgeli çalışma, kaliteli sonuç, hızlı ve doğru düşünme ve stratejik karar verme vb. konularda avantajlar sağlamaktadır. Günümüz küresel rekabet koşullarında sektörler, yazılım desteği ve yenilikçi uygulamalar sayesinde sektör içindeki konumunu koruyabilmektedir. Bu özelliği ile yazılım sektörünü diğer sektörlerin lokomotifi konumunda olmakta ve bir bütün olarak sanayinin gelişmesinde doğal bir kaldıraç görevi üslenmektedir. Gelişmiş ülkeler bunun bilincinde olarak, ülkelerinde yazılım sektörünü stratejik sektör olarak ilan etmekte ve bu sektörün gelişmesi için çeşitli teşvikler vermektedir. Yazılım alanında yapılan AR-GE çalışmaları hem bu sektörün önünü açmakta hem de yenilikçi uygulamaların yaygınlaşmasına olanak sağlamaktadır. Tam bu noktada şunu sormak gerekir. Türkiye'de durum nasıldır. Stratejik öneme sahip olan yazılım sektörü için devlet yeteri kadar destek sağlıyor mu? “Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu” ile - Dış Ticarette yazılımın desteklenmeye başlaması, - TOBB yasasında yazılım üreticisinin sanayici sayılması, - Telif hakları kanununda yapılan düzenlemeler, - Yazılım ve hizmet üreticilerinin KOBİ kapsamına alınması ve üretimlerinin döviz getirici ürün ve hizmetler kapsamına alınması, - ARGE merkezi kanunu, - Bilişim Vadisi, - Kamu ihalelerinde yerli yazılımın ürün olarak kabul edilmesi çalışmaları, - Kobilerin desteklerden faydalanmasını sağlayacak danışmanlık hizmetleri, - Ulusal yazılımların farkındalığın yaratılması projesi. vb. konular ile yazılım sanayisi desteklenmektedir. Ülkemizin daha gelişmesi, dünya ekonomisindeki 17. sıradan ilk 10 sıralarına girmesi, halkın refah seviyesine çıkması, işsizliğin azalması hepimizin hayali. 10. Ulaştırma Şurası Raporu'nda Türkiye’de Bilişim Sektörü'nün 2023 yılında olması gerektiği yer tanımlanmıştır. Buna göre 2023 yılında en büyük 10 ekonomi içinde olabilmemiz için Bilişim Sektörü'nün 160 Milyar ABD Dolarına ulaşması, 2023 yılında 15 Milyar ABD Doları bilişim ihracatı yapılması, yazılım sektörünün “Öncelikli Alan” olarak belirlenmesi ve toplam ihracatta yazılım sektörü payının %2’ye çıkarılması hedef olarak belirtilmiştir. YASAD’a göre bu hedeflere ulaşılabilmesi planlı ve düzenli çalışarak, sektör içinde ve sektörler arası işbirliğini artırarak ve nihayetinde “Yazılım Sektörü Ulusal Politikası/ Stratejisi”nin oluşturulması ile mümkün olduğu belirtilmektedir. Bu hedeflere ulaşmamız için her birimize görev düşmektedir. İnsan isterse her zaman bir çözüm yaratabilir. Ben ne yapabilirim? derseniz, en basit yapabileceğimiz çocuklarımızı yönlendirmemiz. Çünkü çocuklarımızın bu kadar teknoloji ile yakın olmasını da avantaja çevirebiliriz. Tabletleri ile oyun oynamaktansa "kod yazmayı" heveslendirmeli ve bunun nasıl yapılacağını araştırmasını sağlamalı ve çocuklarımızı bu alanda eğitmeliyiz. Nede olsa çocuklar ve teknoloji geleceğimizdir. Teknolojinin kolaylıklarını hayatınızda yaşamanız dileğiyle Sevgiler Gonca Elibol İnsan Kaynakları Yönetimi Uzmanı/Eğitmen/Yazar goncaelibol@seninkariyerin.com.tr www.seninkariyerin.com.tr Kitaplarım:İş Dünyasında Başarı için ASTLARın ve ÜSTLERin Rolü Pozitif Etki (iletişim Protokol Kuralları Zarafet)