Yönetimi Geliştirmek İşi Büyütmektir

 • 06
  MAY
  1938 hit
  Yönetimi Geliştirmek İşi Büyütmektir

  Her işyerinde yöneticinin büyük sorumlukları vardır. İşyerinin amaçlarını etkili ve verimli bir şekilde gerçekleştirmek için; planlama, yürütme, koordinasyon ve kontrol etmek gibi temel görevleri bulunmaktadır. Bilgi ve teknoloji çağında yaşanan toplumsal değişimler, zorlu ekonomik koşullar, belirsiz piyasa koşullarında yöneticiler karar süreçlerinde zorlanmaktadır.

  Yöneticinin her koşulda rasyonel davranması, öncelikleri belirlemesi, işe katkı düzeyini ve çalışma ortamını iyileştirmesi gerekir. Ayrıca doğru kişiyi doğru işe yönlendirmesi, iş planı ile görev dağılımlarının adil olması, iş süreçlerini her an kontrol etmesi önemlidir. Değişimle beraber artık günümüzde yöneticilik kavramı yerini liderlik kavramına bırakmıştır. Bu durum ileriyi gören, küresel düşünen, değişime açık, riski öngörebilen, çalışana değer veren, cesur ve vizyon sahibi bireyleri yani liderleri ortaya çıkarmıştır.

  Liderler hayal eder ve bu inancın peşinden giderler. "Bir gün herkesin bilgisayarı olacak" diyen Bill Gates gibi. İnancı ve azmi ile dünyayı kendine hayran bırakan ünlü Bill Gates'in liderlik sırrı ise şöyle: "Vizyon sahibi olmak, doğru kişilerle çalışmak, çok çalışmak ve çalışanı ortak etmek."

  VİZYON VERİMLİLİĞİN SIRRI
  Liderlerin ekibini "vizyon" doğrultusunda ilerlemesi adına motive etmesi çok önemlidir. Vizyon verimliliğin ve karlılığın sırrıdır. Peter Senge: "İnsanların başkalarının hedefleri için koşmadığını, sadece kendi inandıkları hedefler ya da gelecekte ulaşmak istedikleri hedefler için, içten çalıştıkları unutulmamalıdır" demektedir. Bu nedenle lider vizyonu benimsetmeli ve çalışanları 'iş ortağı' olarak görmelidir. Bununla birlikte "kurum kültürüne" uygun yönetim metotları uygulamak, teknoloji ile birlikte değişen koşullara entegre olmak, bütüncül düşünmek ve disiplinli olarak başarıya ulaşmak mümkün olacaktır. Bilimsel manada bir sanat olan yöneticilik hakkında üniversitelerde nispeten bilgi verilse de pratik anlamda yönetici yetiştirmek ve bu anlamda uygulamaya dair bilgi vermek pek mümkün değildir. Uygulama ve pratik bilgiler daha çok eğitimlerde aktarılmaktadır.

  SÜRDÜRÜLEBİLİR BAŞARI
  İzmir'de Nitelikli Yönetici Geliştirme Programı kapsamında Mimar ve Mühendisler Grubu Derneği İzmir Şubesi Üniversiteli MMG Komisyonu, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Sürekli Eğitim Merkezi ve Katip Çelebi Üniversitesi ENSO Topluluğu ile ortak düzenlenen NİYET programında, alanında uzman eğitmenler kişisel ve kurumsal gelişim eğitimleri vermiştir. Gençleri yarınlara güçlü hazırlamak amacıyla oluşan bu değerli programda bende 'İşyerinde İletişim ve Protokol Kuralları ve Yönetim Geliştirme Beceriler Eğitimleri' vererek destek oldum. Bu tür etkinliklerin diğer üniversitelere de model olmasını diliyorum. İş hayatında başarılı işler yapmak, ülkemizin gelişmesi özellikle ekonomimizin güçlenmesi adına çok önemlidir. İşi büyütmek ve sürdürülebilir başarı için liderlerin gelişmesi ve eğitilmesi şarttır.

  Kaynak: Gonca Elibol Yeni Asır Köşe Yazarı